I.Kozakēvičas LNKBA Valde 2003.gada 6.novembrī pieņēma lēmumu par savas organizācijas Goda zīmes (sudraba medaļas) iedibināšanu. Tā tiek piešķirta par ”Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mazākumtautību kultūras attīstībā” un aktivitātem Asociācijas labā.Šīs zīmes skices autors ir Latvijas Poļu savienības pārstāvis Jāns Višņevskis. Katrai Goda zīmei ir savs kārtas numurs. Zīme tiek izgatavota Rīgā, Jāņa Mikāna medaļu darbnīcā (Gertrūdes.95 a).

APBALVOTO SARAKSTS

2003.
Rita Kozakēviča – Itas Kozakēvičas māte, kuras vārdā nosaukta Asociācija.
Ruta Marjaša – juriste,politiķe, viena no LNKBA dibinātājām.
Rafi Haradžanjans – Dr.art.,profesors, pianists, muzikologs, ilggadējs LNKBA un Latvijas Armēņu biedrības „LAO” priekšsēdētājs
Marija Briede-Makoveja – Latvijas moldāvu dzejniece, kura bija viena no LNKBA radītājiem,pirmā Latvijas Moldāvu biedrības priekšsēdētāja.
Refats Čubarovs – politiķis, pirmais LNKBA priekšsēdētājs, pirmais Latvijas Krimas-tatāru biedrības priekšsēdētājs.
Romualds Ražukas – ārsts, politiķis,viens no LNKBA dibinātājiem.
Ilduzs Sabitovs – jurists, viens no redzamiem LNKBA aktīvistiem, Latvijas tatāru biedrības dibinātājs.
Vjačeslavs Telešs – Latvijas baltkrievu gleznotājs, daudzus gadus veltījis LNKBA darbībai,viens no Rīgas baltkrievu skolas dibinātājiem.
Mihails Bartušēvičs – ilggadējs Latvijas Poļu savienības entuziasts,Asociācijas veterāns.
Uldis Bērziņš – latviešu dzejnieks, viens no LNKBA dibinātājiem, pārzin tjurku valodas.
Georgijs Krutojs – Latvijas ukraiņu gleznotājs, LNKBA veterāns.
Ilmārs Geige – sabiedrisks darbinieks un politiķis, ilgus gadus cieši sadarbojās ar LNKBA.
Juris Ansviesulis – Asociācijas veterāns, ilggadējs „Rīgas vācu biedrības” priekšsēdētājs.
Artūrs Ņikitins – latviešu glezniecības metrs, LNKBA gleznu izstāžu iedvesmotājs un aktīvs dalībnieks.
Eduards Fiskovičs – LNKBA veterāns, Latvijas poļu kultūras patriots.

2007.
Tadeušs Fišbahs – bijušais Polijas sūtnis Latvijā, Latvijas mazākumtautību kultūras attīstības entuziasts.
Marija Fomina – viena no Rīgas I.Kozakēvičas Poļu skolas dibinātājām un ilggadēja direktore, kā arī Latvijas Poļu savienības aktīviste.
Viktorija Škele-Kovača – Rīgas Ungāru svētdienas skolas dibinātāja, LNKBA darbības entuziaste.
Nora Novika – pazīstama pianiste, daudzu LNKBA kultūras pasākumu entuziaste.
Nikolajs Uvarovs – pazīstams gleznotājs, ilggadējs LNKBA izstāžu darbības entuziasts.
Josifs Cisers – kordiriģents, ebreju kora „Šofar” ilggadējs vadītājs.
Broņislavs Spridzāns – žurnālists, Latvijas radio programmu mazākumtautību valodās („Domas laukums”) ilggadējs redaktors.
Zufars Zainuļins – Tatāru-Baškīru biedrības „Čišme” ilggadējs priekšsēdētājs, LNKBA darbības aktīvists.
Georgijs Tofāns – Latvijas Moldavu kultūras biedrības ilggadējs priekšsēdētājs, LNKBA ģenerāldirektors.
Alims Abdusaidovs – žurnālists, Latvijas Uzbeku kultūras centra ilggadējs priekšsēdētājs.
Vija Markova – kordiriģente,Vācu dziesmu ansambļa „Morgenrot” ilggadēja vadītāja.

2008.
Nugzars Paksadze – Latvijas guziņu gleznotājs un dizaineris, LNKBA darbības entuziasts.
Vanda Krukovska – Latvijas Poļu savienības ilggadēja priekšsēdētāja.
Valērijs Buļs – mūziķis, ilggadējs LNKBA mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībnieks.
Dmitrijs Čudinovs – gleznotājs, dizaineris, LNKBA izstāžu darbības entuziasts.

2010.
Nomunds Rudevičs – Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības ilggadējs priekšsēdētājs, LNKBA Valdes loceklis.
Babkens Stepanjans – pazīstams Latvijas armēņu mākslinieks, LNKBA izstāžu darbības entuziasts no Atmodas laikiem.
Timurs Seifullens – Igaunijas mazākumtautības Asociācijas priekšsēdētājs, radošo sakaru ar LNKBA ilggadējs entuziasts.
Natalija Sīberga – Uzbeku deja ansambļa „Uč kuduk” ilggadēja vadītāja, LNKBA darbības aktīviste.

2013.

Jāns Višņevskis  – Poļu Biedrības „POLONEZ”priekšsēdētājs, LNKBA darbības entuziasts, Asociācijas Goda zīmes skices autors.

2018.
Aleksandrs Cvetkovs, Latvijas Krievu kultūras centra “Klasika” priekšsēdētājs, LNKBA Valdes loceklis.
Rihats Ahunovs, Latvijas Tatāru biedrības “Ideļ” priekšsēdētājs,LNKBA Valdes loceklis.
Zimfers Kallimulins, Latvijas Baškīru Kurultajs, Tautiešu apvienības priekšsēdētājs, LNKBA Valdes loceklis.
Rišards Stankevičš, Latvijas Poļu Savienības priekšsēdētājs.
Margarita Pečenkina, LNKBA aktīviste un ilggadēja administrācijas darbiniece.
Laimutis Šiurna, pazīstams Latvijas lietuviešu mākslinieks, LNKBA izstāžu darba entuziasts.