Galvenā konkursa prioritāte ir atbalsts Ukrainai, ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un tās tautu. Prioritāro nozīmi konkursā joprojām saglabā arī Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis, jo īpaši Gruzija un Moldova, kā arī atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un Centrālāzijas reģiona valstīm –  Kirgizstānai, Tadžikistānai, Uzbekistānai. Kopš 2022. gada granta projektu konkursā vairs netiek ierobežota saņēmējvalstu ģeogrāfija, un prioritāte ir arī Āfrikas kontinents.Pieteikumi  jāiesniedz elektroniski līdz š.g. 16. februāra plkst. 23.59. Ja projekta pieteikums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas netiks vērtēts.Informācijas iegūšanai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni 67015967 vai rakstīt uz e-pastu: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv. Uzvarētāji tiks publicēti Ārlietu ministrijas mājaslapā. 2023. gada 31. janvārī plkst. 11.00 Ārlietu ministrija aicina visus interesentus uz informatīvu videokonferenci par projektu iesnieguma sagatavošanas prasībām un vērtēšanas kārtību. Dalība attālinātajā sanāksmē jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 27. janvāra darbdienas beigām, nosūtot sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi uz: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-izsludina-attistibas-sadarbibas-granta-projektu-konkursu-0?fbclid=IwAR3h1rsw2ZnHHXjAvM1fJgG9D1TTQ5YzL1Je1TCLuJ6iJM1eZ5TkdWiZqwA&utm_source=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F