Latvijas valdība pieņēmusi lēmumu par patvēruma sniegšanu 10 000 cilvēkiem – bēgļiem no Ukrainas. Šobrīd Latvijas pašvaldības sadarbībā ar Iekšlietu ministriju apzina iespējamās bēgļu izvietošanas vietas. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs atklāj, ka pirmais solis palīdzības sniegšanai – izmitināšanas telpu apzināšana – novadā jau ir sperts.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latgales-pasvaldibas-gatavas-izmitinat-beglus-no-ukrainas-skolu-ekas-un-kopmitnes.a445365/