Rīgas Vācu kultūras biedrība un sadarbības partneris Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola oktobrī organizēs jauniešu projektu. AICINĀM PIETEIKTIES ŠEIT https://docs.google.com/forms/d/1f1IkpniHpvfldAbu3YKdv5ijN3z1Jp2SbE5Tc4G0_5g/edit “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”