Mūsu aktīvists, brīnišķīgais mākslinieks Laimutis Šiurna – lietuviešu izcelsmes meistars – negaidīti aizgāja mūžībā šī gada aprīlī. Atgādināsim, ka Laimutis tika apbalvots ar mūsu Asociācijas sudraba medaļu. Radās ideja un vēlme organizēties mūsu mājā Slokas, 37, Rīga, organizet piemiņas izstāde. Tajā var izstādīt gan paša Laimuša darbus (mūsu rīcībā jau ir 7 viņa darbi, bet gribas vairāk), gan tos, kuri sevi uzskata par viņa skolniekiem. Plānojam šo izstādi jūnijā. Ar to, ka tas būs atvērts jūniā – līdz rudenim. Ja kādam ir attiecīgas bildes, rakstiet uz adresi lnkba2014@inbox.lv

Наш активист, замечательный художник Лаймутис Шиурна (мастер литовского происхождения) неожиданно ушел из жизни в апреле сего года. Напомним, Лаймутис был награжден серебряной медалью почета нашей Ассоциации. Сейчас возникли идея и желание организовать в нашем Доме на ул. Слокас, 37 , Рига, памятную выставку. На ней могут экспонироваться как работы самого Лаймутиса (в нашем распоряжении имеются 7 его произведений, но хотелось бы больше), так и тех, кто вправе относить себя к его ученикам. Планируем названную выставку на первую половину июня. С тем, что она будет доступна для осмотра до осени.

Если у кого-то имеются соответствующие картины, пишите по адресу lnkba2014@inbox.lv