Jansons tiesībsarga amata pienākumus pilda kopš 2011.gada 17.marta, un viņa pilnvaru termiņš beigsies 2021.gada 16.martā. Saeima tiesībsargu ievēl uz pieciem gadiem. Par tiesībsargu var apstiprināt personu, kura ir Latvijas pilsonis un kurai nav dubultpilsonības, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu un ieguvusi augstāko izglītību – vismaz maģistra grādu – vai atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem pielīdzinātu izglītību.