Smagi saslima Rīgas Krievu teātra aktieris, Latvijas Puškina biedrības priekšsēdētājs Leonīds Lencs.
Viņam ir insults, ļoti nepieciešama palīdzība. Tuvākais rēķins par rehabilitāciju Siguldas slimnīcā kopā ar pacienta transportēšanu jau ir 608 eiro, un tas ir tikai sākums sarežģītai ārstēšanai.
Palīdzēsim kopā!
Lenca sievas Svetlanas Vidjakinas konts LV43HABA0551000555635.

Тяжело заболел Леонид Ленц, актер Рижского русского театра, председатель Пушкинского общества Латвии. У Леонида инсульт, очень нужна помощь. Ближайший счет за реабилитацию в больнице Сигулды вместе с перевозкой больного cоставил 608 евро… И это лишь начало непростого лечения. Поможем!

Счет Светланы Видякиной LV43HABA0551000555635.

https://www.facebook.com/MKLatvija/

P.S. Вспомним также прекрасные выступления Л.Ленца и С.Видякиной в мероприятиях АНКОЛ им. И.Козакевич.