Pēc I.Kozakēvčas LNKBA valdes priekšsēdētāja lūguma, Rīgas dzejnieks Ivans Kunevičs izteica dažas domas par Avroru Irbe, kura nesen ir pametusi ši pasauli. Avrora bija daudznacionālās Asociācijas aktīvisti, mīlēja apciemot Namu Slokas 37, ar prieku lasīja tūr savus dzejoļus.

По просьбе председателя правления АНКОЛ им. И.Козакевич проф. Раффи Хараджаняна, рижский поэт Иван Куневич записал несколько мыслей о недавно ушедшей в мир иной потессе Авроре Ирбе, анколовской активистке.

YouTube player