I.Kozakēvičas Asociācijai ir liels zaudējums – mūžībā aizgājis labsirdīgs, s talantīgs, gaišs, optimistisks cilvēks Vladimirs Berežņovs. Mēs viņu pazinām no daudzajām koncertprogrammām. Viņš labprāt spēlēja Jakutu tautas instrumentā homus, to popularizēja. Līdz pēdējai dienai Vladimirs bija aktīvs Latvijas jakutu biedrības “Čoron” biedrs. Mēs viņu dzirdējām LNKBA Namā pavisam nesen. Skumstam! Mums viņa pietrūks.

Līdzjūtība tuviniekiem un draugiem.

У Ассоциации им. И.Козакевич большая утрата – ушел из жизни добрый, отзывчивый, талантливый, оптимистичный человек Владимир Бережнов. Мы его знали по многочисленным концертным программам. Он охотно играл на якутском народном инструменте хомус, пропагандировал его. Владимир до последнего дня являлся активным членом Латвийского Якутского общества “Чорон”. Слышали мы его в Доме АНКОЛ совсем недавно. Скорбим. Нам будет не хватать Володи, его света. Соболезнования родным и близким.