Uzlecošās Saules ordenis un Zelta stari ar kakla lenti tika piešķirti par ieguldījumu Japānas un Latvijas kultūras sakaru stiprināšanā ar mūzikas starpniecību, kā arī sapratnes veicināšanu abu valstu starpā. Laikā, kad Pauls bija Saeimas deputāts, viņš darbojās Latvijas – Japānas parlamentu sadarbības grupā un deva ieguldījumu abu valstu kultūras apmaiņā, kā arī uzlaboja izpratni par Japānas kultūru Latvijā.

https://www.tvnet.lv/7100874/japanas-valdiba-pieskir-maestro-raimondam-paulam-uzlecosas-saules-ordeni

Apsveicam, MAESTRO!