Šobrīd Latvijā ir augsts Covid-19 izplatības risks. To nosaka, izvērtējot gan 14 dienu kumulatīvo saslimšanas rādītāju uz 100 000 iedzīvotājiem,  gan pozitīvo testu apjomu pret kopējo veikto testu skaitu. Ar dokumentu, kur ir uzrādīti noteiktie ierobežojumu apjomi atkarībā no Covid-19 izplatības riska pakāpes, varat iepazīties te – PDF. 

https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6477_nosaka_stingrakus_ierobezojumus_atbilstosi_atjaunotajam_covi