KM  Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs atzīst, ka čigānu likums jeb romanipe – tas ir nerakstītu likumu kopums, kas vieno romus, lai gan atkarībā no grupas var būt dažādi varianti. Galvenokārt tas skar dzimumu lomu. Vīrietis – ģimenes galva, sieviete viņam pakļaujas, ģimenes kults.

Read more: https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/cilvekstasti/ciganu-barons–tas-ir-mulkibas-latgales-romi-stasta-par-savam-tradicijam.a368152/