“Mani bērni zina trīs valodas, jo mūsu vecāki nerunā latviski. … Abi mani bērni ir dzimuši šeit, abi iet latviešu bērnudārzā. Viņiem latviešu valoda – jau kā dzimtā. Un, protams, mēs bērniem stāstām par Indijas kultūru, mēs tur devāmies vairākas reizes” – stāsta Kakare.

“Мои дети знают три языка, потому что наши с мужем родители не говорят на латышском. …Оба моих ребенка родились здесь, они ходят в латышский детский сад. У них уже латышский – родной язык. И, конечно, мы рассказываем нашим детям о культуре Индии, ездили туда несколько раз. Потому что, хоть я и живу в Латвии, мое сердце – в Индии. А наши дети, наверное, 50 на 50”, – заявила Какар.