Zālēs jūs varat būt tikai aizsargmaskas klātbūtnē un ar 1,5 metru attālumu starp cilvēkiem. Apmeklētāju skaits ir ierobežots: lielās zālēs ir atļauts vienlaicīgi uzņemt 4-5 cilvēkus, bet mazajās – tikai vienu cilvēku vienlaikus: vienai personai tiek noteikta norma 20 kvadrātmetri.

В залах можно находиться только при наличии защитной маски и с соблюдением дистанции в 1,5 метра между людьми. Количество посетителей ограничено: в больших залах одновременно разрешено принимать по 4 – 5 человек, а в маленьких – только по одному человеку: на одного человека определена норма в 20 квадратных метров.

https://www.dw.com/ru/возврат-к-нормальной-жизни-новые-правила-в-музеях-и-библиотеках/a-53329470?maca=ru-Facebook-sharing&fbclid=IwAR2Zkpoal2uk-1ol5gmRfnF8DfAaaOxqsg-BYqkn5tejf09nE3UavcA2IAA