• Nedomāju, ka mani uzskati jebkad ir bijuši radikāli šī termina šodienas izpratnē. Bet, protams, ka ideja par Latvijas neatkarību 1988. gadā bija radikāla. „īsā polītiskā programma”? Tas ir interesants jautājums, nebiju to sev noformulējis. Varbūt – moderna un attīstīta Latvija, kuŗā cilvēkiem ir līdzvērtīgas iespējas, un Latvija ir zaļā, ilgtspējīgā pasaulē. Laikam tomēr nesanāca programma, drīzāk redzējums, kur es varu tikai kaut ko mazliet pavirzīt. …Latvija būs. Mēs dzīvosim mazliet labāk un zaļāk nekā šobrīd un droši vien joprojām būsim ļoti neapmierināti.
  • http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/par-latviju-un-mums-trisdesmit-gadus-pec-4-maija?pp&fbclid=IwAR1HHXHRwjGA_Uk0XHTfq7bgzNsiAQin_K0hu6x8NX3Gka5vrgvUnrBsbQU