JVLMA informēja, ka no 2017. līdz 2019. gadam akadēmija iegādājusies mūzikas instrumentus un skaņu režijas aprīkojumu. Zinātniskais pētniecības centrs ticis aprīkots ar datortehniku, digitalizācijas tehniku, audio un video ierakstu sistēmām, kā arī aprīkojumu konferenču un semināru organizēšanai. Ar mobilo elektroencefalogrāfu, tehnoloģijām neirofunkcionālo datu reģistrēšanai un apstrādei, datortehniku un programmatūru aprīkots sistemātiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabinets. Savukārt mācību telpām nodrošināta dažāda datortehnika un audiovizuālā tehnika.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/latvijas-muzikas-akademija-noslegusi-infrastrukturas-modernizacijas-projektu.a355003/