13.03.2020 plkst. 18.00 I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas Lielā zālē notiks klaviermūzikas koncerts Franču mūzikas krāsas. Koncerts veltīts starptautiskiem Frankofonijas svētkiem. Taja piedalās profesors Rafi Haradžanjans un viesi no Daugavpils Universitātes: docētāji Sergejs Poļanskis, Gļebs Beļajevs, kā arī studenti Anželika Orlova, Veronika Ivanova, Elgars Murāns, Raivis Filimonovs. Ieeja brīva.

13.03 сего года в 18.00 в Б.зале Ассоциации национальных культурных обществ Латвии им. И.Козакевич начнется концерт Краски французской музыки,  посвящённый Международному празднику Франкофонии. Красивейшие образцы национальной фортепианной музыки Франции продемонстрируют  профессор Раффи Хараджанян и гости из Даугавпилсского Университета: преподаватели Сергей Полянский, Глеб Беляев, а также студенты Анжелика Орлова, Вероника Иванова, Элгарс Муранс, Райвис Филимоновс. Вход свободный