Levons Agadžanjans (1940-1999)  dzimis Leninakanā (tagad Gyumri). Meistars mācijas slavenajā V. Muhinas institūtā Ļeņingradā. Talak viņš tika nosūtīts strādāt uz Latvijas galvaspilsētu. Kopš 1961. gada viņš veltīja savu darbību Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīcai un kļuva tūr par vadošo speciālistu. Viņa daudzveidīgais darbs iļgu laiku cieši bija saistīts ar Latviju.
В Старой Риге проходит выставка работ памяти мастера по фарфору Левона Агаджаняна (1940-1999). Открытие прошло при участии Латв. центра армянской культуры, руководимого профессором-пианистом Раффи Хараджаняном и его супругой Асмик Нуриджанян.  Л. Агаджаняну, армянин, выходец из Ленинакана (ныне Гюмри) чье творчество в течение десятилетий было неразрывно связано с Латвией. Мастер совершенствовался в знаменитой ленинградской «Мухе» (институт им. В. Мухиной). После чего был направлен на работу в латвийскую столицу и с 1961 г. посвятил себя трудам во благо Рижской фарфоро-фаянсовой фабрики, стал там ведущим специалистом.

подробнее: https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/armjanskiy-duh-v-rizhskom-muzee-farfora-kultura1kb.a346019/?fbclid=IwAR3-sIAMxL0pI_S9nerjyP5hGZ521AjVlshjrh3WXtsMTk2VsxBYc1gXacI