Rīgas Vācu kultūras biedrības ziemas pasākums “Macht hoch die Tür! (Vārti, topiet augstāki!) 2019.gada 1.decembrī LNKBA ēkā (Slokas iela 37) plkst. 15.00 Programmā: ansambļa “Morgenrot” koncerts, diskusijas un prezentācijas. Pasākuma goda viesis – Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Daina Volkinšteine ar lekciju “Mūris galvā”. LAIPNI GAIDĪTI! 
Rigaer Deutscher Kulturverein Winterveranstaltung “Macht hoch die Tür!  am Sonntag, 1. Dezember 2019 um 15.00 Uhr im Nationalen Haus der Minderheiten (Slokas Str. 37, Riga).  Im Programm: Konzert des Ensembles „Morgenrot“, Diskussionen und Präsentationen. Ehrengast der Veranstaltung ist Daina Volkinšteine, Dozentin der Lettischen Kulturakademie mit dem Vortrag „Die Mauer in den Köpfen“.  HERZLICH WILLKOMMEN!