Koncerts notiek pēc Adas Zaslavskajas iniciatīvas. Viņa lasīs izvilkumu no slavenā ebreju rakstnieka darba un savas dzejoļus. Būs arī dziesmas un kompozīcijas akordeonam, redzēsiet arī ebreju dejas. Video  sagatavota Ljudmila Bičkova.

Ieeja  bezmaksas.


Развернутый концерт придумала ветеран нашей культурной работы Ада Заславская. Она будет читать отрывок из произведения прекрасного еврейского писателя и свои стихи. Споют Ольга Баришмане и Юрий Кисилев. У рояля будет Ю.Каспер и А.Жердочкин. Станцует ансамбль Н.Сиберги. Сыграет ансамбль аккордеонистов и Резекне. Вход свободный.