Rīgā 29.04-02.05 notika Eiropas rabīnu konferences (CER) Pastāvīgās komitejas tikšanās, kurā piedalījās vairāk par 80 cilvēkiem, tajā skaitā 30 Eiropas valstu galvenie rabīni. CER izvēlējās Rīgu par savas ikgadējās tikšanās vietu, godinot Latvijas valsts simtgadi un atzīmējot Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 30. gadadienu. CERe ir dibināta 1956. g. un  apvieno vairāk par 700 rabīniem.CER delegācija tikās ar Valsts prezidentu R. Vējoni un ārlietu ministru E. Rinkēviču. Prezidentam tika pasniegta Atzinības balva par reliģiskās brīvības nodrošināšanu un ebreju kopienas atbalstu Latvijā.
http://jews.lv/lv/jaunumi-un-notikumi/kopienas-zinas/eiropas-rabinu-konferences-tiksanas-riga/