Ligita Vircavas iespāidi (Fb, 14.04.2018).

Iepazināmies arī ar Dagnijas Dreikas romānu “Savējie” par dzimtas tradīcijām un notikumiem, ģenētisko mantojumu, savējo gudrību glabātājiem.