Svinot tradicionālos moldāvu tautas pavasara svētkus Mărțișor, Latvijas moldāvu kultūras centrs “Dačija” ar LNKBA un LR Kultūras ministrijas atbalstu 2018. gada 10. martā LNKBA Namā rīkoja ikgadējo Festivālu “Moldāvu tautas tradīcijas un paražas. Mărțișor – pavasara svētki Latvijas Simtgades zīmē”.
Svētku programmā bija:
Pavasara simbola – mărțișor – izgatavošana; Mărțișor izstāde; Stāsts par leģendu Mărțișor; Dokumentāla filma par to, kā moldāvu tauta svin Mărțișor svētkus savā etniskajā dzimtenē; Latvijas moldāvu kultūras centra “Dačija” folkloras kolektīvs “Doina” koncerts, kurā skanēja dziesmas un dzejoļi par pavasari, Mărțișor un Moldovu, kā arī tika dejotas moldāvu tradicionālās dejas.
Svētku viesi varēja cienāties ar tradicionāliem moldāvu virtuves ēdieniem.
Pasākums bija ļoti labi apmeklēts – tajā piedalījās ap 80 viesi, viņš noritēja draudzīgā gaisotnē. Katrs klātesošais saņēma tradicionālo pavasara simbolu – mărțișor. Svētku noslēgumā dalībnieki vienojās moldāvu tautas riņķa dejā – horā – “Hora Moldoveniasca”. Esam pateicīgi LNKBA un LR Kultūras ministrijai par atbalstu svētku rīkošanā.
Latvijas moldāvu kultūras centra “Dačija” priekšsēdētājs Gheorghe Tofan