• Kultūras mantojums, kultūras izglītība un profesionālā māksla ir tās trīs jomas, kurām šogad paredzēts lielākais finansējums.
  • Uzskatu, ka šobrīd mums gan valstī, gan pašvaldībās visvairāk jādomā par to, kā nodrošinām, ka pie mums strādā labi speciālisti, kuri neaizplūst prom uz privāto sektoru vai nedodas strādāt ārpus Latvijas. Ja mēs gribam noturēt cilvēkus Latvijā, dzīves kvalitātes nodrošināšana ir būtisks faktors.
  • Ļoti gribētu, lai arī valsts īpašumi, kas atrodas centralizētā apsaimniekošanā, tiktu apsaimniekoti, renovēti un rekonstruēti profesionāli, lai kvalitātes latiņa būtu augsta. Uzskatu, ka tur, kur mēs ieguldām valsts budžeta līdzekļus, jārāda paraugs, nevis jāpiekar “nespējas” izkārtne.
  • Nedomāju, ka valodas jautājums ir vienīgais un galvenais, kurš Latgales nākotnes attīstībā būtu jāuzsver, bet, protams, tas nav arī mazsvarīgs. Man šķiet, ka uz valodu jāraugās kā uz nemateriālo kultūras mantojumu, kam var būt daudzveidīgas izpausmes, un tās visas ir vērtība, tās pelnījušas cieņu un pozitīvu attieksmi.
  • Kādam visu laiku ir izdevīgi pretstatīt mūs Igaunijai un Somijai un stāstīt, ka mūsu valsts budžeta finansējums simtgadei ir lielāks nekā tur, kas ir pilnīgas muļķības. Somijas valsts budžets vienam gadam ir 19 miljoni, Igaunijas trīs gadiem – 24 miljoni eiro, Latvijas – 22,3 miljoni.
  • http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/292439-dace-melbarde-kulturas-nozares-pienesums-neaprobezojas-ar-kulturtelpas-kvalitati/