Kinotēatrī K.Suns 22. janvaŗī  plkst.16 pēc D,Sīmaņa ievadvārdiem tiks demonstrēta Latvijas filmi – A,Epnera filma Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds (1978), H. Franka Atmoda(1979 ) un D, Sīmaņa Escaping Riga (2014). Plkst. 19 pēc J. Putniņa ievadvārdiem tiks rādīta Eizenšteina filma Bruņukuģis Potjomkins (1925) ar  jauno komponista Platona Buravicka muzikālo pavadījumu autora izpildījumā.

Ieeja brva