I.Kozakēvičas Asociācijas Namā  Lielā zālē var paskatīties Marijas Briedes-Makovejas  nelielu gleznu izstādi. Mēs labi zinājām viņu kā dzejnieci. Viņa dzejoja uz rumāņu un latviešu valodam. Zinājām viņu arī kā Latvijas Moldāvu biedrības (kopā ar viņas vīru, dzejnieku Leonsu) dibinātāju. Bet, kā nokļuva, Marijai bija tāpat gleznotājas talants. Talantīgs cilvēks ir talantīgs visur.
Paldies  Marijas dēlam Adrianam par to, ka viņš laipni deva mums iespēju parādīt gleznas no savas kolekcijas. Marija Briede-Makoveja tos radīja savas dzīves pēdējos gados. Viņa brīnišķīgi juta krāsas. Bēt par viņas  fantāziju un tieksme uz improvizāciju neviens nekad nešaubījās.

В Большом зале Дома Ассоциации можно посмотреть картины Марии. Мы хорошо знали ее как поэта. Она писала стихи на румынском и латышском языках. Мы знали ее как создательницу Молдавского общества Латвии – вместе с мужем, известным поэтом нашей страны Леонсом Бриедисом. Но, как оказалось, у Марии наличествовал и талант живописца. Живописью Мария занялась в последние годы своей жизни. Она прекрасно чувствовала краски. А в ее фантазии и склонности к импровизации никто и никогда не сомневался. Картины для анколовской выставки из своей коллекции любезно предоставил сын Марии Адрианс. Мы благодарим его!

Mūs atbalsta km.logo 2