Tiesībsargs Jansons norādīja, ka bijušie PSRS pilsoņi… neatbilst bezvalstnieka statusa definīcijai. “Bezvalstnieku konvencijā ir pateikts, ka, ja cilvēks ir bez valsts pilsonības un viņam nav tiesības pretendēt uz pilsonību, tātad viņš ir bezvalstnieks. Bijušie PSRS pilsoņi varēja un joprojām var pretendēt uz citas valsts pilsonību, konkrēti runājot, uz Krievijas pilsonību, jo pēc PSRS sabrukuma Krievija ir tiesību un saistību pārņēmēja,” uzstāja tiesībsargs. Jansons uzskata, ka abu terminu jaukšana kaitē sabiedrībai: “Stāsts par bezvalstniekiem ir absolūti nevietā. Tas ir konfrontējoši un maldina Latvijas sabiedrību kopumā.”

http://www.la.lv/tiesibsargs-deputati-sabiedribai-meloja-par-nepilsonu-jautajumu/