7.septembrī pulksten 13:00 Rīgas pilī notiks diskusija par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanas juridiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Valsts prezidents Raimonds Vējonis diskusiju “Nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšana Latvijas Republikā” organizē, lai ar ekspertiem apspriestu savu iniciatīvu dot iespēju Latvijā jaundzimušiem nepilsoņu bērniem kļūt par Latvijas pilsoņiem jau viņu piedzimšanas brīdī, ja vien viņu vecāki saviem bērniem neizvēlas citas esošas valsts pilsonību… Mediju pārstāvjus, kuri vēlas atspoguļot diskusiju, lūdzu iepriekš pieteikties Valsts prezidenta Preses dienestā (prese@president.lv, 67092132).

http://president.lv/pk/content/?art_id=25170

7.09 в 13.00 в Рижском замке состоится дискуссия о прекращении предоставления статуса негражданина Латвии. Дискуссию организует президент ЛР Р. Вейонис, дабы обсудить с экспертами свою инициативу предоставлять гражданство Латвии уже с момента рождения в стране ребенка, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства.