Līdz šim Latvijas vēsture nav tulkota un izdota baltkrievu valodā vienota izdevuma veidā, kas būtu pieejama plašākai sabiedrības daļai. Grāmatā tiek sniegts apskats par Latvijas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām… Profesoru A.Zundas un I.Butuļa vēstures izdevums baltkrievu valodā ir viena no Latvijas valsts simtgades Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Publiskās diplomātijas programmas norisēm. Tā īstenošanā atbalstu sniedza A/S “Latvijas Dzelzceļš”. Grāmata izdota Dmitrija Kolasa (Зміцер Колас) izdevniecībā.

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118693-baltkrievu-valoda-izdota-gramata-latvijas-vesture/