2017.05.31 plkst.17:00 – 18:30 Latvijas Nacionālā bibliotēkā  LU Jūdaikas studiju centrs un LNB Nozaru literatūras centrs aicina uz semināru “Savējie vai svešie? Ebreja tēls latviešu literatūrā”, ko vadīs Daugavpils Universitātes asoc. prof. Dr.philol. Elīna Vasiļjeva. Seminārs notiks LNB Baltijas Austrumāzijas Pētniecības centra (ASIARES) lasītavā (M stāvā).
Ieeja bez maksas.
Ebreju tēli un tēmas latviešu literatūrā mainījušies līdzi vēstures virpulim un sabiedriskajam viedoklim. A. Alunāns, R. Blaumanis, J. Poruks, A. Brigadere, A. Niedra – katrs rakstnieks ļoti atšķirīgi skatījies uz šiem tēliem.

Kāpēc ebreju personāžu ir tik daudz tieši komēdijās? Vai ebrejs “andelnieks” 19. gs. literatūrā parādās kā mazo varoņu draugs, vai kā tēls, ar ko baidīt bērnus? Kāpēc slavenajos “Mērnieku laikos” tiek aprakstīta viena no ebreju svētku tradīcijām? Šie ir tikai daži no jautājumiem, par ko paredzēts diskutēt semināra gaitā. Semināra dalībniekiem būs iespēja gūt priekšstatu par to, kādu ebreju kultūras modeli saglabā latviešu literatūra sociālajā atmiņā; caur literatūru mēģināsim rast atbildi uz jautājumu – kas īsti Latvijas kultūrā un vēsturē bija ebreji.  Semināru organizē LU Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LNB Nozaru literatūras centru semināru-darbnīcu cikla “Starp tradīciju un stereotipiem: ebreju kultūras mantojums Latvijā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un “Dutch Jewish Humanitarian Fund”.