Uzstājas Bērnu deju ansamblis Apelsīns” (vad. Irīna Kniša), Nadeždas Pisarevas  akordeonistu ansamblis, Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: M.E. Burlakova (flauta) un S.Turanskis (klavieres),  G.D.Meilne (flauta) un N.Ščerbina (arfa), Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: E.Bembere (flauta), M.Kalniņa (klavieres), E.E.Dommere (klavierēs), N.P.Aniņa (kokle), T.M.Matvejeva (flauta), D.Krūmiņa (vijole), pianisti R.Vēvere, D.Matvejeva, Rīgas Trešas BMS auzdeknis pianists-virtuozs A.Tupiks.

Mūs atbalstakm.logo 2