Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 2017. gada vasarā. Pieteikšanās līdz 2017. gada 13. martam.

Read more:

http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=39214&utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=VIAA+aktualit%C4%81tes+16.01.+-+20.01.&utm_medium=email