Likumprojektā paredzēta iespēja personām, kuras pieprasa Eiropas Savienības (ES) zilo karti jeb termiņuzturēšanās atļauju, līdz 10 darba dienām saīsināt dokumentu izskatīšanas termiņu, kā arī šo karti piešķirt gadījumos, ja personas nav ieguvušas attiecīgo augstāko izglītību, bet tām ir vismaz piecu gadu pieredze attiecīgajā jomā.

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25513-atvieglos-iecelosanas-nosacijumus-augsti-kvalificetiem-specialistiem-un-nodarbinatajiem-profesijas-a