Pašreizējā likumdošana paredz, ka vecākiem šāda vēlme jāapliecina dzimtsarakstu nodaļā, atbildot uz jautājumu, vai vēlaties, lai jūsu bērns būtu Latvijas pilsonis. Saeimas deputātu ieskatā pašreizējā procedūra ir gana demokrātiska un viegla…“Ir jāmaina pārvaldes modelis integrācijas politikā. Ir nepieciešams viens, kurš pārrauga visu laukumu, jo šobrīd viss ir pārāk sadalīts pa ministrijām. Tādā ziņā, ka ministrijas savstarpēji to darbu nekoordinē, un īpaši, ja nāk budžets, tad katra ministrija plēšas par savu,” sacīja I.Latkovskis.

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/saeimas-komisija-iebilst-pret-automatisku-pilsonibas-pieskirsanu-nepilsonu-berniem.a215678/