Izsludināts sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2017.gadam.  Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
  • sociālās integrācijas veicināšana;
  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

 

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

  • mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
  • lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 13. novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 13. janvāris, plkst.14.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 2 kopijas) jāiesniedz aploksnē Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastuilze.meilande@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Konkursa nolikums un saistošie dokumenti pieejami interneta vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”.

Lai palīdzētu interesentiem no biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu.

Seminārs notiks 04.01.2017., plkst. 15.00, NVO namā, Laimdotas ielā 42.

Semināram pieteikties sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi nvonams@riga.lv līdz 02.01.2017.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv