Kandidātus apspriešanai var ieteikt:

1.juridiskās personas (izņemot politiskās partijas un politisko partiju apvienības); 2.fiziskās personas.

Kandidātam izvirzāmās prasības (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta trešā daļa):  Latvijas pilsonis, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā; augstākā izglītība; vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā; laba reputācija.                                       Dokumentus var iesniegt:

  1. nosūtot pa pastu:
    Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija,
    Jēkaba iela 11, Rīga LV-1811; (Saeimā saņemšanas zīmogam jābūt 09.12.2016.);
  2. nosūtot uz e-pastu: saeima@saeima.lv (parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
  3. iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11 http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25331-cilvektiesibu-un-sabiedrisko-lietu-komisijas-aicinajums-pieteikt-kandidatus-nacionalas-elektronisko