2016.gada 6. novembrī plkst.15:00, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas Namā (Slokas ielā 37, Rīgā) Lielāja zālē.

Komponistam Sergejam Prokofjevam-125

Piedalās: pianisti Rafi Haradžanjans, Inga Sarkane, Veneta Miķelsone, Jeļena Lihvare, Jekaterina Kozorovicke, Jekaterina Pavlova, Artūrs Šabazovs, Anģelins Sablina, Elza Zalpētere, soprāns Evija Hilmane, čeiiiste Undīne Balode, žurnalīste Hasmika Nuridžanjana.

Ieeja brīva.

Mūms atbalsta Latvija Kultūras ministrija.

«ЧЕЛОВЕК-МОТОР». 6-го ноября (воскресенье), начало в 15.00 Программа в честь 125-летия великого русского композитора Сергея ПРОКОФЬЕВА

У посетителей Большого зала Дома АНКОЛ будет возможность увидеть уникальные кинокадры, запечатлевшие Мастера и балерину Галину Уланову, услышать рассказы о перепетиях жизненного пути  гения и, разумеется, его музыку. Среди исполнителей Эвия Хилмане (сопрано), пианисты Раффи Хараджанян, Инга Саркане, Елена Лихварь, Артур Шабазов, Ангелина Саблина, виолончелистка Ундине Балоде, журналистка Асмик Нуриджанян…

Вход свободный.

Лого 2LOGO ANKOL