Eiropas Komisija izsludina 2016. gada Eiropas sadarbības projektu konkursu, kā projektu iesniegšanas termiņu nosakot š.g. 23. novembri.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, lielākā izmaiņa šogad ir pieteikumu iesniegšanas kārtībā – jāiesniedz TIKAI elektronisks pieteikums jeb E-forma (kam jāpievieno klāt nepieciešamā dokumentācija). Papildus jāsagatavo dokumenti, kas jānosūta Eiropas Komisijai tikai pēc pieprasījuma.

Sadarbības projektu konkursa uzsaukums: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposal-support-european-cooperation-projects-2017_en

Eiropas tīklu konkursā pieteikumus aicināti iesniegt juridiski reģistrēti kultūras vai radošo nozaru Eiropas līmeņa tīkli VAI juridiski reģistrētas organizācijas, kas pārstāv kādu Eiropas līmeņa tīklu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – š.g. 25. novembris. 

Eiropas tīklu konkursa uzsaukums: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-networks-eacea-392016_en

Aicinām Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas apsvērt iespēju uzsākt dalību kādā no esošajiem Eiropas tīkliem, ņemot vērā ieguvumus, ko sniedz organizāciju dalība starptautiskos tīklos – iespēja rast sadarbības partnerus, apmainīties ar pieredzi un zināšanām, rīkot kopīgus notikumus u.tml.

Līdzšinējos programmas “Radošā Eiropa” atbalstītos tīklus var aplūkot šeit:
http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2016/08/cebooklet2016_web.pdf