Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, atbalstot arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu, ne visos gadījumos ir nodrošinājis vienotu iesniegto projektu izvērtēšanu un pieņemto lēmumu izsekojamību, kā arī neatbilstoši piemērojis projektu finansēšanas metodi – vienas vienības izmaksu likmi, secinājusi Valsts kontrole (VK).SIF administrē gan valsts budžeta, gan ārvalstu finanšu līdzekļus. VK revīzijā vērtēja laikā no 2012. līdz 2015.gadam 15 atbalsta programmu ietvaros 151 projekta īstenošanai atvēlēto valsts budžeta līdzekļu 1,87 miljonu eiro apmērā piešķiršanas un izlietojuma kontroles procesu. Pārbaudīto projektu vidū bija, piemēram, latviešu valodas apguve pieaugušajiem, apmaiņas programmas latviešu un mazākumtautību jauniešiem, vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem un citi. http://www.lrvk.gov.lv/vk-nav-parliecibas-par-vienotu-un-ekonomisku-pieeju-sabiedribas-integraciju-veicinoso-projektu-izvertesana/

Среди проектов, прошедших проверку, были, например, проекты по изучению латышского языка взрослыми людьми, программы обмена для латышской молодежи и молодежи национальных меньшинств, летние лагеря для детей из Латвии и детей диаспоры и другие. В результате анализа процесса оценки проектных заявок, проведенного в рамках девяти программ поддержки, был сделан вывод, что ФОИ не во всех случаях обеспечил документирование процесса оценки и прослеживаемость принятых решений, а также единый подход в оценке проектных заявок, вызвав таким образом сомнения в обоснованности решений, принятых ФОИ…Констатированы случаи, когда в расходы по реализации проекта была включена плата за услуги и товары, которые получены незадолго до окончания проекта или после завершения действий, связанных с проектом, расходы, относящиеся к подготовке проектной заявки, не связаны с реализацией проекта или осуществленные в период, когда действия, касающиеся проекта, не происходили. (!!!)

подробнее: http://www.lsm.lv/ru/statja/obschestvo/novosti/goskontrol-ne-uveren-v-prozrachnosti-proektov-socialnoy-integracii.a201670/