15.jūnijā, pēc Kultūras ministrijas (KM) aicinājuma Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes paplašinātajā sēdē notika diskusija par sabiedrības integrācijas politikas plānošanas un īstenošanas koordinācijas efektivitāti… Kultūras ministre Dace Melbārde uzsvēra, ka šī tikšanās ir solis tuvāk labākiem risinājumiem integrācijas politikas koordinācijai. Tāpat ministre vērsa uzmanību, ka Latvijas valsts simtgades svinību programma ir iespēja rosināt saliedētas sabiedrības veidošanos.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7962