Nevalstiskās organizācijas (NVO) jeb sabiedriskās organizācijas, jeb biedrības ir publiskas personas – nevaldības organizācijas, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot organizācijas ideoloģiju.

Vairāk:http://www.nvo.lv/lv/news/page/nevalstisko-organizaciju-vardnica-25/