Es neaicinu un nekad neaicināšu krievus savā starpā nesarunāties krieviski. Tas būtu pilnīgs absurds. Tomēr atļaušos godīgi pateikt – ja mani kā latvieti Latvijā kāds nepazīstams cilvēks pēkšņi uzrunā krievu valodā, tad man automātiski ir trīs jautājumi. Šis cilvēks ir: 1) tūrists no Krievijas?
2) vietējais iedzīvotājs, kurš joprojām domā, ka Latvija ir Krievijas daļa?
3) vietējais iedzīvotājs, kurš te dzīvo, bet neuzskata par nepieciešamu iemācīties valsts valodu? Latvietim tas visbiežāk nozīmē klaju necieņas izpausmi.

See more att:http://www.la.lv/otto-ozols-vestule-krieviem-ipasi-latvijas-krieviem/

…не призываю и никогда не буду призывать русских не разговаривать по-русски между собой. Это было бы полным абсурдом. Однако позволю себе честно сказать – если ко мне, как к латышу в Латвии, какой-то незнакомый человек внезапно обращается по-русски, то у меня автоматически возникают три вопроса:
1) Этот человек – турист из России?
2) Это местный житель, который все еще думает, что Латвия – часть России?
3) Это местный житель, который живет тут, но не считает необходимым выучить государственный язык? Для латыша чаще всего это означает явное проявление неуважения.

http://ru.focus.lv/latvija/viedokli/otto-ozols-pismo-russkim-osobenno-russkim-latvii