Sestdien, 24.aprīlī Rīgā tika atzīmēta mīlēta un tatāru tautā cienīta dzejnieka Gabdulla Tukaja diena (pats dzejnieks ir dzimis 26.arīlī). Gabdullu Tukaju pārnestā nozīmē ļoti bieži sauc ar par tatāru tautas dvēseli. Pasākumu rīkoja Latvijas tatāru-baškīru kultūras biedrība “Čišma” . Pasākumu apmeklēja ne tikai tatāri un baškīri, bet arī ciemiņi un draugi – šoreiz krievi un azerbaidžāņi. Ciemos atbrauca arī tatāri, kuri dzīvo citās zemēs, šoreiz no Turcijas. Turklāt viņi arī kopā ar citiem dienu iepriekš piedalījās tradicionālajā talkā – Rīgas musulmaņu kapos. Tas neapšaubāmi visus iepriecināja. Visiem klātesošajiem bija patīkami iepazīties ar tatāriem un baškīriem, kuri bija atnākuši pirmo reizi – kas bija apliecinājums, ka kultūra interesē visas tatāru un baškīru paaudzes. Pasākums bija brīvi pieejams jebkuram, kas vēlējās atnākt. G. Tukajas dienas rīkošanas vieta – Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas mājā – Slokas ielā 37, Rīgā. Visi dalībnieki un klātesošie dalījās ar jaunumiem no tatāru un baškīru dzīves Latvijā, tika lasīta G. Tukaja dzeju, dziedātas dziesmas ar G. Tukaja vārdiem, notika sarunas dzimtajā valodās – tatāru un baškīru. Turklāt bija ne tikai Gabdulla Tukaja dzeja, bet arī citu mīlētu tatāru dzejnieku dzeja. Pēc tam visi kopā dziedājām tatāru dziesmu numur viens “Tugan Tel” (tulkojumā “Dzimtā valoda”, G. Tukaja vārdi, melodija – tautas). Pēc kultūras daļas sekoja kopīga tējas dzeršana, ikviens klātesošais bija priecīgs tikties un aprunāties citas ar citu un dziedāt dziesmas. Katrs dalībnieks bija atnācis ar cienastu.Latvijas tatāru un baškīru lapa sociālajos tīklos:

www.fb.com/suzlek un www.vk.com/tatlat

Лого 2LOGO ANKOL

День Габдуллы Тукая в Риге принес новые встречи с земляками из Татарстана и Башкортастана! В воскресенье 24 апреля в Риге состоялся день – любимого и очень почитаемого татарского поэта – Габдуллы Тукая (которого очень часто называем душой татарского народа).Мероприятие было организованно Латвийским татаро-башкирским культурным обществом “Чишма”. На мероприятие пришли не только татары и башкиры, но и друзья – в этот раз русские и азербайджанцы. В гости приехали и татары, которые временно проживают и в других странах (в этот раз из Турции). Кстати они так же участвовали на субботнике мусульманских кладбищ Риги который прошел за день до Дня Тукая. Это всех очень обрадовало. Всем присутствующим было приятно познакомиться с татарами и башкирами, которые пришли впервые – что послужило подтверждением, что культура и общения интересует все поколения татар и башкир. Мероприятие было открытым и доступна любому желающему. Место проведение Дня Г.Тукая – Дом Ассоциации национальных культурных обществ Латвии им. И.Козакевич. Присутствующие делились новостями жизни татар и башкир Латвии, читали стихи Г.Тукая, пели песни на его слова  и радовались разговору на родных языках – татарском и башкирском. Прозвучали выступления не только со стихами Габдуллы Тукая, но и других любимых татарских поэтов.
Потом все вместе спели Туган ТелПосле культурной части последовало чаепитие, где все с удовольствием радовались встрече друг с другом и пели песни. Каждый участник пришел со своим гостинцем для общего стола. Координатор мероприятия и автор данного сообщения  активист Рамиль Кадыров.

www.facebook.com/Ramil.Kadyrov