AS „Rīgas siltums”
Siltumtīklu direktoram
J.Zeiza kungam

Uz 17.05.2013 vēstules Nr.2-1.2-1.2/2926
Par remontdarbu uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Slokas iela 37

I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija (turpmāk – Asociācija) ar neizpratni un sarūgtinājumu konstatēja, ka AS „Rīgas Siltums” pēdējā laikā mūsu kaimiņu teritorijā (Āgenskalna iela 1) veic darbus, ar kuriem pārkāpj normatīvos aktus – Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Šie darbi apdraud Asociācijas teritorijā augošus sešus daudzgadīgus kokus.
Vēlamies Jūs informēt, ka līdz brīdim, kamēr ieplānotie remontdarbi nebūs saskaņoti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nekādus darbus Asociācijai piederošajā teritorijā mēs neatļausim un par darbu uzsākšanas 2013.gada 4.jūnijā vispār nevar būt ne runas, jo 2013.gada 8.jūnijā ir Tatāru svētki “Sabantujs”, kuri notiks mūsu parka teritorijā. Mūsu, kā Asociācijas, pienākums ir nodrošināt svētku norises drošību, kas nav iespējams, ja parka teritorijā notiks remontdarbi. Tatāru svētku norises vieta ir visa Asociācijai piederošā teritorija. Svētkos, kā katru gadu, piedalīsies daudz cilvēku, no kuriem liela daļa ir bērni.
Ceram uz minētās situācijas abpusēji labvēlīgu risinājumu.
Ar cieņu,
Asociācijas valdes priekšsēdētājs
Dr.art. Rafi Haradžanjans

Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijai
Slokas 37, Rīga, LV-1048, Latvija
Latvijas tatāru nacionālas kultūras biedrības „Ideļ”
priekšsēdētāja Rinata Ahunova
Slokas 37, Rīga, LV-1048, Latvija

Iesniegums.
Latvijas tatāru nacionālas kultūras biedrības „Ideļ” ir ieplānojusi un ir saskaņojusi ar Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas ( LNKBA) vadību pasākumā norisi 2013. gada 8. jūnijā LNKBA parka teritorijā. Pasākums notiek Rīgas domes finansēta projektā ietvaros, par pasākuma norises laiku un vietu ir jau paziņots gan Rīgas domei gan izsūtīti ielūgumi biedrības sadarbības partnerim Igaunijā un Lietuvā , gan pasākuma dalībniekiem un viesiem Latvijā. Pasākumā aktivitātes norisināsies un var norisināties tikai brīvdabas apstākļos ( tautās spēles un sporta aktivitātes, masu pasākums vairāk kā 100 cilvēkiem). Lūdzu LNKBA vadību nodrošināt minētās teritorijas pieejamību labā kārībā un drošu, bez traucējumiem.
Latvijas Tataru biedrības “Ideļ” priekšsēdētājs
Rināt Ahunovs