No tiem, kas šogad kārtojuši naturalizācijas eksāmenu, veiksmīgi to izdarījuši 63%, pārējiem jāuzlabo zināšanas valsts valodā un vēsturē. Kā pretendentiem uz Latvijas pilsonību sokas ar mācībām un eksāmenos? To devos noskaidrot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļu Rīgā, Daugavpils ielā, kur todien valsts valodas un vēstures pārbaudījumus kārtot pieteikušies deviņi cilvēki.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=375878:pilsonbu-vlas-iegt-racionlu-apsvrumu-d&Itemid=436