Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija – tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.

Уважаемые жители Латвии!
Права человекa не явлаются чем-то абстрактным или отдаленным от жизни человека. Каждый из нас в различных жизненных ситуациях сталкивается как с правами, так и с обязанностями. Одним из прав, гарантированных каждому человеку, являютса правa человека. В Латвий существуeт и функционируeт независимая институция по защите прав человека – омбудсмен, куда можно обращаться в случаях нарушений прав человека.

 

Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons

http://www.tiesibsargs.lv/