“Latvijas Pilsonības likums ir taisnīgs un ļauj iegūt pilsonību katram, kas nodzīvojis Latvijā noteiktu gadu skaitu un nokārto samērā vienkāršo valodas un vēstures eksāmenu. Kārtība, kādā var iegūt Latvijas pilsonību, atbilst Eiropas Savienības valstu principiem. Taču uzspiest pilsonību nav nedz iespējams, nedz arī vajadzīgs,” uzsver Ēlerte. Politiķe norāda, ka kļūt vai nekļūt par kādas valsts pilsoni ir katra atsevišķa cilvēka individuāla izvēle, kas nozīmē apzināties sevi kā piederīgu valstij, ieaugt tās valodā un kultūrtelpā. Tāds esot naturalizācijas priekšnoteikums ikvienā valstī.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=376489:lerte-qnepilsou-kongresamq-maz-sakara-ar-patiesu-vlmi-paldzt-nepilsoiem&catid=72:politika&Itemid=421%20class=