“Man šķiet, ka patiesībā nekas daudz nav mainījies, un tieši tāpēc man ir sajūta, ka konference šajā datumā ir absolūti nepieciešama,” atbildot uz jautājumu, kas mainījies gadā pēc valodas referenduma, sacīja Vaidere. Viņa norāda, ka pēc saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām un publikācijām presē var spriest, ka valodas politika šā gada laikā nevis ir virzījusies, lai nostiprinātu valsts valodu, bet lai to vājinātu. Lai runātu par šo situāciju, Vaidere konferencē aicinājusi piedalīties vairākus ministrus un Saeimas atbildīgo komisiju vadītājus. “Iespējams, ka ir iezīmētas daudzas lietas, kas būtu jādara, bet es nezinu, cik tālu tās ir pavirzījušās,” piebilda EP deputāte.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=373483:vaidere-vairk-runjot-krieviski-nepanksim-patiesu-integrciju&Itemid=436

Вайдере: говоря по-русски, мы не достигнем интеграции:

http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/221489-vaydjerje_govorja_porusski_mi_nje_dostignjem_intjegracii