Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības (ES) Padome ir pasludinājusi 2013.gadu par Eiropas Pilsoņu gadu. Eiropas Pilsoņu gada nozīmīgākais mērķis ir veidot izpratni un zināšanas par ES pilsoņiem garantētajām tiesībām, ko nodrošina ES pilsonība. Plānotās aktivitātes palīdzēs eiropiešiem īstenot savas tiesības, tostarp brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, kā arī iespēju uzzināt informāciju par savām tiesībām.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3125