Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību, un tā mērķa grupa ir 5.–9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kas ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Projektus konkursā var iesniegt līdz 11.martam. Tas tiks finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļieм.

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/453411-atkal_izsludina_konkursu_par_bernu_apmainu_gimenes

foto: qrok.net/